مسابقه‌ی ای‌سی‌ام

وبگاه آموزشی مسابقه‌ی ای‌سی‌ام در ایران

ابزار سایت


مسابقه‌ی_چالشی:۱۳۹۲:فهرست

اولین مسابقه‌ی چالشی ای‌سی‌ام

زمان برگزاری ۲۸ آذر ۱۳۹۲
محل برگزاری دانشگاه صنعتی شریف
مسابقه‌ی_چالشی/۱۳۹۲/فهرست.txt · آخرین ویرایش: 2014/12/01 00:51 توسط حمید ضرابی‌زاده