مسابقه‌ی ای‌سی‌ام

وبگاه آموزشی مسابقه‌ی ای‌سی‌ام در ایران

ابزار سایت


مسابقات:۱۳۹۳

شانزدهمین مسابقه‌ی ای‌سی‌ام در ایران

محل برگزاری دانشگاه صنعتی شریف
تاریخ برگزاری ۲۷ و ۲۸ آذرماه ۱۳۹۳

پیوندها

سؤالات

مسابقات/۱۳۹۳.txt · آخرین ویرایش: 2015/11/26 22:27 توسط حمید ضرابی‌زاده