مسابقه‌ی ای‌سی‌ام

وبگاه آموزشی مسابقه‌ی ای‌سی‌ام در ایران

ابزار سایت


مسابقات:۱۳۹۲

پانزدهمین مسابقه‌ی ای‌سی‌ام در ایران

محل برگزاری دانشگاه صنعتی شریف
تاریخ برگزاری ۲۸ و ۲۹ آذرماه ۱۳۹۲

پیوندها

سؤالات

مسابقات/۱۳۹۲.txt · آخرین ویرایش: 2015/11/26 22:28 توسط حمید ضرابی‌زاده