مسابقه‌ی ای‌سی‌ام

وبگاه آموزشی مسابقه‌ی ای‌سی‌ام در ایران

ابزار سایت


مسابقات:۱۳۸۹

دوازدهمین مسابقه‌ی ای‌سی‌ام در ایران

محل برگزاری دانشگاه صنعتی شریف
تاریخ برگزاری ۱۰ تا ۱۲ آذرماه ۱۳۸۹

پیوندها

سؤالات

مسابقات/۱۳۸۹.txt · آخرین ویرایش: 2015/11/26 22:29 توسط حمید ضرابی‌زاده