مسابقه‌ی ای‌سی‌ام

وبگاه آموزشی مسابقه‌ی ای‌سی‌ام در ایران

ابزار سایت


مسابقات:۱۳۸۲

ثبت نام

تمامی فیلدها را پر کنید و اطمینان پیدا کنید که ایمیل معتبر وارد کرده‌اید - اگر شما گذرواژه‌ای وارد نکردید، یک مقدار جدید برایتان ارسال خواهد شد. نام کاربری شما باید یک صفحه‌ی معتبر باشد.

یک حساب جدید بسازید


If you can't read the letters on the image, download this .wav file to get them read to you.
Check off the matching cards
A♣  2♣  8♣
2♥ 2♣ 7♥ A♣ 8♥
8♣ 10♠ Q♣ 9♦ 5♥
مسابقات/۱۳۸۲.txt · آخرین ویرایش: 2015/11/26 22:31 توسط حمید ضرابی‌زاده