مسابقه‌ی ای‌سی‌ام

مستندات مسابقه‌ی برنامه‌نویسی دانش‌جویی ای‌سی‌ام در ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


درباره:آیین‌نامه‌ی_تعیین_سهمیه‌ی_دانشگاه‌ها

آیین‌نامه‌ی تعیین سهمیه‌ی دانشگاه‌ها

مسابقه‌ی برنامه‌نویسی ای‌سی‌ام سایت تهران هر ساله در اواخر پاییز با حضور حدود ۸۰ تیم سه‌نفره از دانشگاه‌های مختلف ایران برگزار می‌شود. این آیین‌نامه ضمن تشریح شرایط اولیه‌ی تیم‌ها برای شرکت در این مسابقه‌، به تشریح نحوه‌ی تعیین سهمیه‌ی تعداد تیم‌های شرکت‌کننده از هر دانشگاه در این مسابقه می‌پردازد.

تیم‌های واجد شرایط

هر تیم برای کسب مجوز شرکت در مسابقه‌ی منطقه‌ای باید در مسابقه‌ی اینترنتی تهران که بین دو تا سه هفته پیش از مسابقه‌ی منطقه‌ای برگزار می‌شود، شرکت کرده و حداقل یک مسئله در این مسابقه حل نماید. در ضمن اعضای تیم‌ها باید همگی دانش‌جو بوده و شرایط اعلام‌شده توسط کمیته‌ی جهانی ای‌سی‌ام را دارا باشند. هر دانشگاهی که طبق تعریف فوق حداقل یک تیم واجد شرایط دارا باشد، واجد شرایط برای شرکت در مسابقه‌ی منطقه‌ای محسوب می‌شود.

سهمیه‌ی دانشگاه‌ها

برای تعیین سهمیه‌ی تعداد تیم‌های شرکت‌کننده از هر دانشگاه در مسابقه‌ی منطقه‌ای، ابتدا امتیاز هر دانشگاه بر اساس عمل‌کرد تیم‌های شرکت‌کننده از آن دانشگاه در مسابقه‌ی منطقه‌ای طی دو سال اخیر محاسبه شده، و سپس فهرست دانشگاه‌ها بر اساس امتیاز به‌دست‌آمده به صورت نزولی مرتب می‌شود. سهمیه‌ی هر دانشگاه در این فهرست به صورت زیر اختصاص می‌یابد:

  • ۳ دانشگاه اول، هر دانشگاه ۴ تیم
  • ۵ دانشگاه بعد، هر دانشگاه ۳ تیم
  • ۷ دانشگاه بعد، هر دانشگاه ۲ تیم
  • سایر دانشگاه‌های واجد شرایط، هر دانشگاه ‍۱ تیم

امتیاز دانشگاه‌ها

امتیاز هر دانشگاه برای تعیین سهمیه‌، بر اساس متوسط تعداد مسائل حل‌شده توسط تیم‌های شرکت‌کننده از آن دانشگاه طی دو سال اخیر در مسابقه‌ی منطقه‌ای تهران محاسبه می‌شود. به طور دقیق‌تر، امتیاز هر دانشگاه در سال $y$ عبارت است از:

$$score_y=\frac{solved_{y-1}+solved_{y-2}}{2}$$ که در آن $solved_y$ برابر متوسط تعداد مسائل حل‌شده توسط تیم‌های شرکت‌کننده از آن دانشگاه در سال $y$ است.

تبصره‌ها

  • چنان چه از یک دانشگاه هیچ تیمی در مسابقه‌ی منطقه‌ای یک سال شرکت نکرده باشد، متوسط سوالات حل‌شده توسط تیم‌های آن دانشگاه در آن سال صفر در نظر گرفته می‌شود.
  • در صورتی که امتیاز دو دانشگاه طبق فرمول فوق برابر باشد، نمره‌ی بالاترین تیم از آن دو دانشگاه در آخرین مسابقه‌ی منطقه‌ای ملاک تعیین اولویت خواهد بود.

سهمیه‌ی اضافی

پس از پایان مهلت رسمی ثبت‌نام، ظرفیت مازاد (تنها در صورت وجود) بین تیم‌‌هایی که در زمان مقرر درخواست خود را برای سهمیه‌ی اضافی ارسال کرده باشند تخصیص خواهد یافت. تصمیم‌گیری درباره‌ی این تخصیص بر عهده‌ی کمیته‌ی برگزاری بوده، و زمان ارسال درخواست تاثیری در آن ندارد. به دلیل محدودیت ظرفیت، تخصیص‌های مازاد معمولا بسیار محدود بوده، و بنابراین نمی‌توان از قبل روی آن حسابی به عمل آورد. بازه‌ی ارسال درخواست پس از پایان مهلت رسمی ثبت نام و در صورت وجود ظرفیت مازاد روی وب‌سایت اعلام می‌شود.

درباره/آیین‌نامه‌ی_تعیین_سهمیه‌ی_دانشگاه‌ها.txt · آخرین ویرایش: 2017/10/16 00:03 توسط حمید ضرابی‌زاده